Cấu hình Blueprint

Nội dung

Cấu hình Blueprint cho máy mục tiêu

Blueprint là đặc tả cho máy mục tiêu trên môi trường AWS, bao gồm loại máy (VD: t3.medium), subnet, private ip, loại ổ đĩa EBS.

Có thể thực hiện Blueprint trong lúc đợi CloudEndure dịch chuyển dữ liệu từ máy nguồn.

Bước 1: Từ Tab Machines của CloudEndure Console, bấm vào tên của máy nguồn để truy cập thông tin máy.

Không chọn vào ô vuông bên cạnh máy nguồn.

Bước 2: Ở Tab BLUEPRINT, ô Machine Type, chọn t3.medium.

Bước 3: Chọn SAVE BLUEPRINT.

Blueprint

Bước 4: Nếu có cửa sổ pop-up Security Warning hiện lên, chọn OK. Blueprint