Thực hiện Cutover

Nội dung

Thực hiện Cutover

Cần đợi CloudEndure hoàn thành việc dịch chuyển dữ liệu trước khi thực hiện Cutover, việc này có thể mấy vài phút. Khi hoàn thành việc dịch chuyển dữ liệu, trạng thái của máy nguồn sẽ chuyển thành Continous Data Replication.

Bước 1: Từ Tab Machines của CloudEndure Console, nhấn vào ô vuông bên cạnh để chọn máy nguồn.

Bước 2: Chọn LAUNCH 1 TARGET MACHINE.

Bước 3: Chọn Cutover Mode.

Cutover

Bước 4: Ở cửa sổ pop-up hiện lên, chọn CONTINUE.

Cutover

CloudEndure sẽ thực hiện đồng bộ dữ liệu lần cuối cùng, sau đó thực hiện việc tạo máy ảo trên môi trường AWS.

Bước 5: Để theo dõi quá trình Cutover, chọn Job Progress từ menu bên trái của CloudEndure Console.

Cutover

Đợi quá trình CutOver kết thúc.

Cutover

Sau khi quá trình CutOver kết thúc, truy cập EC2 Instance để kiểm tra máy ảo đã được migrate lên.

Cutover

Ngoài ra để truy cập ứng dụng ShareNote từ public bạn sẽ phải làm thêm bước 6.1