Các bước chuẩn bị

Trong bước chuẩn bị chúng ta sẽ tiến hành tạo VPCSubnet cho web application hoạt động
Tạo 2 SG cho EC2 instanceDB instance

Để tìm hiểu cách tạo các EC2 instance và VPC với public/private subnet các bạn có thể tham khảo bài lab :

Nội dung