Khởi tạo Cloudfront cho Web Server

 1. Truy cập AWS Management Console
 • Tìm Cloudfront
 • Chọn Cloudfront

cloudfront

 1. Trong giao diện Cloudfront
 • Chọn Create a Cloudfront Distribution

cloudfront

 1. Trong giao diện Create
 • Origin domain chọn Load Balancer domain

cloudfront

 1. Tiếp theo để mọi thứ mặc định và chọn Create distribution

cloudfront

 1. Sau khi tạo thành công Cloudfront Distribution quá trình khởi tạo khoảng 5 phút.
 • Lưu lại giá trị Distribution Domain Name để tiến hành cài đặt ở bước tiếp theo

cloudfront

 1. Trong giao diện Wordpress wp-admin
 • Chọn Plugin
 • Chọn Add New

cloudfront

 1. Trong giao diện Plugin của Wordpress
 • Gõ vào ô tìm kiếm: WP Faster Cache
 • Chọn Install now

cloudfront

 1. Sau khi cài đặt thành công quay trở lại giao diện Plugin
 • Chọn Plugin
 • Tìm WP Faster Cache và chọn setting

cloudfront

 1. Trong giao diện WP Faster Cache
 • Chọn CDN trên thanh công cụ
 • Tiếp chọn Orther CDN Providers

cloudfront

 1. Một hộp thoại xuất hiện tiến hành nhập
 • CDN Url: <địa chỉ Cloudfront distribution mà bạn vừa tạo ở bước trước đó>
 • Origin Url: <địa chỉ dns ipv4 của ec2 instance webserver>

cloudfront

 1. Tiếp tục chọn Next trong các bước tiếp theo cho tới finish

cloudfront

 1. Sau khi thiết lập hoàn tất

cloudfront

Vậy là quá trình cài đặt CDN cho Wordpress đã hoàn tất.